CHỌN SIZE GEN

CÁCH LỰA CHỌN BẢNG SIZE
How to select your size

 

Đo số đo dưới chân ngực, eo và hông. So với bảng size và chọn size gần đúng nhất.
Nếu muốn rộng và mang thoải mái, chọn lớn hơn 1 size

 

Gen 30 32 34 36 38 40
Số đo dưới chân áo ngực            
(underbust) 66-71cm 71-76cm 76-84cm 84-91cm 91-99cm 99-107cm
Số đo eo trên rốn 3cm            
(waist) 56-61cm 61-67cm 67-75cm 75-84cm 84-91cm 91-104cm
Số đo hông xương chậu            
(hips) 81-89cm 89-97cm 97-105cm 105-114cm 114-124cm 124-134cm
Quần nâng mông 30 32 34 36 38 40
Số đo ngang mông 82-89cm 89-96cm 96-103cm 103-110cm